Jelentkezők személyes adatainak védelméről szóló nyilatkozat

Örömmel értesültünk arról, hogy Ön állás iránt érdeklődik Vállalatunknál, és a megüresedett pozícióra benyújtotta jelentkezését. A következőkben találja Ön által megadott személyes adatok felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

Az adatfelhasználásért való felelősség

 

Tekintettel a hatályos jogszabályokra, az adatvédelemért felelős vállalat a következő: Alpen Pharma Kft., 1338 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. Vállalatunkról további részletes információkért, valamint a meghatalmazott személyekről szóló további adatokért és elérhetőségeinkért egyaránt keresse fel az Elérhetőségek menüpontot honlapunkon: www.alpenpharma.hu

 

Felhasználásra kerülő adatok. Az adatfelhasználás célja.

 

Vállalatunk az Ön által megadott adatokat használja fel és követi az Ön jelentkezési lapját, hogy felmérhesse az Ön alkalmasságát a kérdéses pozícióra (vagy, amennyiben alkalmazható, más megüresedett pozíciókra Vállalatunknál), továbbá az adatok a megüresedett állásokra történő jelentkezések feldolgozási rutin eljárás során kerülnek felhasználásra.

 

Jogszabályi keret

 

Jogi szempontból az Ön személyes adatainak kezelése az állásra jelenetkezések feldolgozási eljárásának része és az adatok felhasználása az Általános Adatvédelmi Szabályok (GDPR) 6. cikkely 1. § pontja alapján történik. Ezen Szabályozás lehetővé teszi a személyes adatok felhasználását, amennyiben az szerződéskötés része. Amennyiben a jelentkezések feldolgozási eljárásában szükség van az adatokra, pl. valamilyen jogi eljárásban, az adatok felhasználására az Általános Adatvédelmi Szabályok (GDPR) 6. cikkelye alapján kerül sor, különösen az Általános Adatvédelmi Szabályok (GDPR) 6. cikkely 1. § f) alpontjának érvényesülése érdekében. Ez utóbbi esetben az adatkezelés célja követelés megakadályozása vagy a követelések elleni védelem.

 

Az adat-visszatartás időtartama

 

Amennyiben a jelentkezés visszautasításra kerül, a jelentkező adatai 6 hónap után kerülnek törlésre. Amennyiben a jelentkezési eljárás során Ön szerződést köt a Vállalattal, az Ön személyes adatai a nyílt jelentkezési rendszerből  a Vállalat személyes adatállomány-rendszerébe kerül át.

 

Adatátvitel

 

Miután az Ön jelentkezése beérkezett Vállalatunkhoz, az adatait a Humán Erőforrás Osztály tekinti át. Az arra alkalmasnak ítélt jelentkezések ezután az adott üres állásért felelős személyhez kerül átirányításra. Ezután a további teendőkről a felelős személy dönt. Az Ön adatai kizárólag azon személyek részére válik elérhetővé, akiknek azokat az Ön jelentkezése során feltétlenül meg kell ismérniük.

 

Az adatkezelési berendezések helye

 

Az adatokat az svájci adatállomány-központban kezelik. Vállalatunk szerződésben áll az adatállomány-központ adminsztriátorával, amely szerződés lehetővé teszi ilyen jellegű adatok kezelését. Az Európai Bizottság vonatkozó határozata alapján a Svájc által nyújtott adatvédelem szintje megfelel a követelményeknek.

 

Az Ön jogai adatalanyként

 

Önnek jogában áll információt kérni az általunk kezelet adatokról.  Amennyiben ez a kérelem nem írásban kerül benyújtásra, úgy Önnek a személyazonosságát igazolnia kell. Önnek jogában áll továbbá, hogy módosítsa, megszüntesse vagy korlátozza a feldolgozást (a meghatározott jogai körén belül maradva). Ezen kívül, Önnek jogában áll visszautasítani az adatkezelést a jogi keretek közt. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak az adatok közzétételének jogára egyaránt.

 

Jogorvoslat

 

Önnek jogában áll az általunk kezelt adatkezeléssel kapcsolatos igényeit Vállalatunk ellen az adatvédelmi ügynökségnél bejelenteni.

 

Fontos megjegyzés: Az önéletrajz career.hu@alpenpharma.com címére címre történő megküldésével megerősíti az összes részletezett személyes adat valódiságát és engedélyezi a személyes adatainak felhasználását.

 

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeinken:

E-mail: data.protection@alpenpharma.com

 

Kérdezzen

To prevent automated spam submissions leave this field empty.