Adatvédelmi Szabályzat

Bevezetés

Ez az adatvédelmi szabályzat a személyes adatainak weboldalunk használata közben történő kezeléséről nyújt tájékoztatót.

Amennyiben a személyes adatokat szolgáltatásaink nyújtása, ügyfélszolgálat, marketing, hirdetés és piackutatás céljával használjuk, arról az adatvédelmi szabályzatunkban adunk tájékoztatást.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet, az Európai Unió tagországainak egyéb adatvédelmi törvényei, valamint egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések értelmében az adatkezelő:

 

Alpen Pharma LLC
Madarász Viktor utca 47-49
H-1138 Budapest
Hungary

 

Web: www.alpenpharma.hu

E-mail: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: + 36 1 950 92 76

 

Az Ön jogai

 

Hozzáférési jog

A GDPR 15. cikkével összhangban, Önnek jogában áll tájékoztatást kérnie tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, Önnek jogában áll, hogy az ilyen személyes adatokról szóló információkhoz, és a GDPR 15. cikkében említett egyéb információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkével összhangban, Önnek jogában áll kérnie tőlünk, hogy az Önt illető pontatlan személyes adatokat haladéktalanul helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Önnek jogában áll kérnie tőlünk, hogy az Önt illető személyes adatokat haladéktalanul töröljük. Kötelesek vagyunk haladéktalanul törölni a személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkének megfelelő követelményei teljesülnek. További részleteket a GDPR 17. cikkében talál.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikkével összhangban, bizonyos körülmények teljesülésekor Önnek jogában áll kérnie tőlünk, hogy az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozzuk.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikkével összhangban, Önnek jogában áll, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és szintén jogában áll, hogy ezeket az adatokat az Ön kérésére másik adatkezelőnek továbbítsuk, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikkével összhangban, Önnek jogában áll tiltakoznia személyes adatainak a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) vagy f) pontjai alapján történő kezelése ellen. Ez vonatkozik az ezen rendelkezések alapján történő profilalkotásra is.

Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében dolgozzuk fel, jogában áll személyes adatai ilyen marketing célokra történő felhasználása ellen bármikor tiltakozni. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben arra közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatban kerül sor.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR 77. cikkével összhangban, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ez a jog különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban érvényes, ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet.

 

Jogainak érvényesítése

Amennyiben jogait gyakorolni szeretné, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, mint adatkezelőjével, a fent megadott kapcsolati adatokon keresztül, vagy az általunk nyújtott egyéb, kapcsolattartásra rendelkezésre bocsátott űrlapok használatával. Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

 

Szerver naplóadatok

Weboldalunk meglátogatásakor az általunk a weboldal működtetésére felkért társaság műszaki információt dolgoz fel és tárol az Ön által használt terminállal (operációs rendszer, képernyő felbontása és egyéb, személyesnek nem minősülő jellemzők) valamint a böngészővel (verzió, nyelvi beállítások), és különösen az Ön által a weboldalunk felkeresésére használt számítógép nyilvános IP címével kapcsolatban, beleértve a látogatás napját és idejét. Az IP cím egy egyedi alfanumerikus cím, ahonnan az Ön terminálja adatokat küld az Internetre és ahol adatokat fogad az Internetről. Azokat az eseteket kivéve, amikor Ön a személyazonosság megállapítására alkalmas adatokat oszt meg, a szolgáltatónk és mi általában nem tudjuk, hogy az IP cím kihez tartozik. Továbbá, a felhasználó személyazonossága megállapítható lehet abban az esetben is, ha jogi eljárás indul velük szemben (pl. a weboldal elleni támadás esetén) és a vizsgálat során megismerjük személyazonosságukat. Általánosságban véve Önnek nem kell tartania attól, hogy az IP címét társítani tudjuk Önnel.

A szolgáltatónk a kezelt adatokat személyazonosság megállapítására nem alkalmas módon használja statisztikai célokra, hogy megismerjük, milyen eszközökről, milyen beállításokkal keresik fel a weboldalunkat, és azt ennek megfelelően optimalizáljuk. Ezek a statisztikák nem tartalmaznak semmilyen, személyazonosság megállapítására alkalmas adatot. A statisztika összeállításának jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az IP címet használjuk még emellett arra, hogy technikai értelemben lehetővé tegyük az Ön számára weboldalunk felkeresését és használatát, valamint a szolgáltatónk vagy weboldalunk elleni támadások felismerését és elhárítását. Sajnálatos módon a weboldal üzemeltetői vagy felhasználói sérelmére elkövetett támadások (pl. hozzáférés megakadályozására, adatok eltulajdonítására, kártevők [pl. vírusok] terjesztésére, vagy egyéb törvénytelen célokra) ismételten előfordulnak. Az ilyen támadások károsítják az általunk szerződtetett társaság adatközpontjának megfelelő működését, a weboldalunk használatát és annak jellemzőit, és a weboldalunkat felkeresők biztonságát. Az IP címet és a hozzáférés idejét az ilyen támadások elhárítása érdekében kezeljük. Ezzel az adatkezeléssel – szolgáltatónkon keresztül – azt a jogos érdekünket gyakoroljuk, hogy biztosítsuk a weboldalunk működését és megelőzzük a saját magunk és weboldalunk látogatói ellen történő törvénytelen támadásokat. Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az eltárolt IP címet, amint arra a támadások felismerése vagy az ellenük való védekezés céljával már nincs szükség, azonnal töröljük (anonimizálás útján).

 

Sütik (cookie-k)

Sütiket és hasonló technológiákat (helyi tárolás) alkalmazunk a weboldalunk működtetése során, hogy biztosítsuk a weboldalunk működését, hogy megértsük, hogy a látogatók miként használják a weboldalunkat, és hogy eltároljuk a látogatók előre meghatározott böngészőbeállításait.

A süti egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön böngészője a számítógépén tárol el, amikor weboldalunkat felkeresi. Amennyiben később újra felkeresi weboldalunkat, ezeket a sütiket újra el tudjuk olvasni. A sütik különböző ideig tárolódnak el. Ön bármikor beállíthatja, hogy melyik sütit fogadja el a böngészője. Ez azonban a weboldalunk nem megfelelő működését okozhatja. Továbbá, Ön bármikor kitörölheti a sütiket. Amennyiben nem törli őket, megadhatjuk, hogy egy süti mennyi ideig lesz eltárolva a számítógépén. Megkülönböztethetünk munkamenet sütiket és állandó sütiket. A munkamenet sütiket a böngészője törli a weboldalunk elhagyásakor, vagy amint bezárja a böngészőt. Az állandó sütik az általunk megadott tárolási ideig tárolódnak el.

Sütiket a következő célokra alkalmazunk:

·Műszaki okokból szükséges sütik, amelyek a weboldal funkcióinak használatához szükségesek (pl. annak felismerésére, hogy belépett). Bizonyos funkciókat nem lehet ezen sütik nélkül biztosítani.

·Funkcióhoz szükséges sütik, amelyek az Ön által használni kívánt adott funkció működéséhez szükségesek.

·Elemző sütik, amelyekkel a felhasználó viselkedését elemezzük.

·Harmadik fél sütijei. A harmadik felek sütijeit azon harmadik felek tárolják, akik funkcióit beépítettük weboldalukba bizonyos funkciók ellátásához. Ezek is felhasználhatók a felhasználói viselkedés elemzésére.

A felhasználóink által használt legtöbb böngésző lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely sütik kerüljenek eltárolásra, és lehetővé teszik (bizonyos) sütik törlését is. Amennyiben bizonyos weboldalakra korlátozza a sütik tárolását, vagy nem engedélyezi a harmadik felek weboldalairól származó sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk minden funkcióját. A legnépszerűbb böngészők sütibeállításairól további információt talál itt:

·Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

·Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

·Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

·Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

Kapcsolati űrlap

Amennyiben üzenetet küld nekünk a megadott kapcsolati lehetőségek valamelyikén keresztül, az Ön által velünk megosztott adatot a kérése feldolgozására használjuk. Ennek a jogcíme a kérésére adott válaszhoz fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban. Amennyiben a kérése a velünk kötött szerződés megkötését célozza, az adatkezelés további jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatok a kérésének teljesítése után törlésre kerülnek. Amennyiben törvény kötelez minket arra, hogy adatait hosszabb ideig őrizzük meg, a törlés a megfelelő időszak lejárata után történik.

 

Regisztráció / Ügyfélfiók

Az ügyfélfiók létrehozásakor az Ön által megadott adatokat azzal a céllal kezeljük, hogy a fiókot létrehozzuk és kezeljük, és az ügyfélfiókjához kapcsolódó szolgáltatások teljesítését lehetővé tegyük az Ön számára. Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Amennyiben az ügyfélfiók létrehozása a velünk kötött szerződés megkötését célozza, az adatkezelés további jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatot az ügyfélfiók törléséig kezeljük. Amennyiben a törvény arra kötelez minket, hogy az adatot hosszabb ideig tároljuk (pl. számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében) vagy amennyiben a törvény engedi az adatok hosszabb ideig történő tárolását (pl. folyamatban levő jogvita az ügyfélfiók tulajdonosával), az adatokat a tárolási kötelezettség vagy jogszabályi engedély megszűnését követően töröljük.

 

Jelentkezés állásra

Köszönjük, hogy érdeklődik irántunk és hogy társaságunknál jelentkezett vagy jelentkezik állásra. Szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatai kezeléséről az alábbi jelentkezéssel kapcsolatban.

Az Ön által az állásra való jelentkezéssel kapcsolatban számunkra megadott információkat azzal a céllal kezeljük, hogy felmérjük a beosztásra (vagy, amennyiben releváns, a társaságunknál levő egyéb nyitott beosztásokra) való alkalmasságát és lefolytassuk a felvételi eljárást.

A személyes adatai kezelésének jogcíme a jogos érdek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban. A mi érdekünk az, hogy a felvételi eljárást lefolytassuk és az esetleges követeléseket érvényesítsük vagy azok ellen védekezzünk.

Amennyiben a jelentkezés elutasításra kerül, a jelentkező adatai 6 hónapon belül törlésre kerülnek.

Amennyiben felvételt nyer egy beosztásra a felvételi eljárás során, az adatai a jelentkezők adatait kezelő rendszerünkből átkerülnek a személyzeti információs rendszerünkbe.

Az alapelv az, hogy az adatait kizárólag azon személyeknek fedjük fel a társaságunkon belül, akiknek azokra a felvételi eljárás teljesítéséhez szükségük van.

 

Adatok felfedése harmadik fél számára

Az alapelvünk az, hogy nem fedjük fel a velünk közölt személyes adatait harmadik felek számára (különösen nem hirdetési célokra).

Azonban az internetes oldalak működtetése vagy a termékek biztosítása / szolgáltatások nyújtása érdekében szolgáltatókat (adatfeldolgozókat) alkalmazunk. Megtörténhet, hogy személyes adat kerül ilyen szolgáltató birtokába. Nagy gondossággal járunk el szolgáltatóink kiválasztásakor – különösen az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozóan – és megteszünk az adatvédelmi törvények alapján kötelező minden intézkedést a megengedett adatkezelés érdekében.

 

Európai Unión kívüli adatfeldolgozás

Személyes adatait az Európai Unión belül vagy/ Svájcban kezeljük. Svájcra vonatkozóan az EU az adatvédelem megfelelő szintjét a 2000/518 / EK határozatban határozta meg. Azonban néhány szolgáltatónk, akiknek plugin-jét és eszközeit használjuk, az adatokat az EU-n kívül dolgozza fel. Ezeket ez az adatvédelmi szabályzat a plugin-ekre/eszközökre vonatkozó tájékoztatás keretében határozza meg.

Az adatvédelem megfelelő szintjét az úgynevezett adatvédelmi pajzsban (Privacy Shield) való részvételünkkel, valamint a szolgáltató által az adatvédelemre és adatbiztonságra hozott intézkedésekkel biztosítjuk.

 

Google Analytics

Adatfeldolgozási megállapodás keretében igénybe veszünk egy Google LLC (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, által biztosított szolgáltatást, esetlegesen a Google Címkekezelő Google Analytics használatával. A megrendelések adatfeldolgozójaként a Google úgynevezett „sütiket” használ – ezek kisméretű szövegfájlok, amelyeket böngészője eltárol a számítógépén. Ez a süti arról biztosít információt a Google számára, hogy mely weboldalakat kereste fel, valamint különösen a következőkről: böngésző típusa/verziója, a használt operációs rendszer, az operációs rendszerre és a böngészőre vonatkozó technikai információk, valamint az Ön által használt számítógép nyilvános IP címe. A Google Analytics alkalmazásában az Ön IP címét kizárólag anonim formában használjuk fel. Ez az anonimizálás az Európai Unióban vagy az EGT valamely tagállamában történik a Google-től kapott értesítést követően. Kivételes esetekben a teljes IP címet egy amerikai Google szerverre küldik, ahol lerövidítik azt. A Google szerint az IP címet még az előtt anonimizálják, hogy azt tartós adathordozón eltárolnák. További információ elérhető a Google adatvédelmi szabályzatában a következő címen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

A Google Analytics segítségével használati statisztikát készíthetünk a weboldalunkról, látogatóink demográfiai adatairól és felhasználói viselkedéséről, a személyazonosság megállapítására nem alkalmas módon. Statisztika készül még azzal a céllal, hogy jobban megértsük, hogyan találnak rá a látogatók a weboldalunkra, hogy fejleszteni tudjuk a keresőmotor-optimalizációnkat és hirdetési tevékenységünket. Ez az adatfeldolgozás lehetővé teszi azon jogos érdekünk érvényesítését, hogy weboldalunkat és hirdetési tevékenységeinket fejlesszük. Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

További tájékoztatást a Google Analytics szolgáltatásból való kilépésről a következő címen talál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google AdSense

Ez weboldal a Google AdSense szolgáltatást használja a Google Inc. hirdetések integrációjára. (“Google;”). A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google AdSense „sütiket” használ, ezek a számítógépén elhelyezett szövegfájlok, melyek segítségével a weboldal elemezni tudja azt, hogy a felhasználók miként használják a weboldalt. A Google AdSense emellett még úgynevezett webjelzőket is (láthatatlan grafika) használ. Ezekkel a webjelzőkkel olyan információkat lehet értékelni, mint például a látogatók forgalma az oldalakon.

A sütik és webjelzők által az ennek a weboldalnak a használatával (beleértve az Ön IP címét) és a hirdetési formátumok megjelenítésével kapcsolatosan létrehozott információkat a Google Egyesült Államokban található szervereire továbbítják és azokat ott tárolják. Ezt az információt a Google felfedheti a Google szerződött partnereinek. Ugyanakkor a Google nem társítja az Ön IP címét semmilyen egyéb, az Ön birtokában lévő adathoz.

Az AdSense sütik tárolásának jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, annak érdekében, hogy optimalizálja weboldalát és hirdetéseit.

 

Google Adwords / konverziókövetés

Ez a weboldal Google AdWords-t használ. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) online hirdetési programja.

A Google AdWords keretében úgynevezett konverziókövetést alkalmazunk. Amikor a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, konverziókövető süti kerül beállításra. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyeket az internetes böngésző a felhasználó számítógépén tárol el. Ezek a sütik 30 nap után érvényüket vesztik és nem teszik lehetővé a felhasználók személyazonosságának megállapítását. Amennyiben a felhasználó bizonyos oldalakat felkeres, és a süti nem járt le, a Google és mi is értesülünk arról, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és arra az oldalra került átirányításra.

Minden Google AdWords ügyfél más sütit kap. A sütiket nem lehet az AdWords ügyfelek weboldalain keresztül követni. Az konverziós sütik által gyűjtött információ célja, hogy konverziós statisztikákat hozzon létre azon AdWords ügyfelek számára, akik bekapcsolták a konverziókövetést. Az ügyfelek látják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és hányat irányítottak át egy oldalra a konverziókövető címkével. Azonban az AdWords ügyfél nem kap semmilyen információt, amellyel a felhasználók személyazonosága megállapítható lenne. Amennyiben nem szeretne részt venni a követésben, egyszerűen megtilthatja ezt úgy, hogy kikapcsolja a Google konverziókövető sütit az internetes böngészőjében a Felhasználói Beállítások alatt. Ezt követően ezek nem kerülnek bele a konverziókövetési statisztikába.

A konverziós sütik tárolása a felhasználói viselkedés elemzéséhez fűződő jogos érdek alapján történik, hogy mind a weboldalt, mind annak hirdetéseit optimalizálni lehessen (jogcím: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a süti beállításokról, engedélyezhet néhány sütit kizárólag egyedi esetekben, engedélyezheti a sütiket bizonyos esetekben, vagy teljesen letilthatja őket, és bekapcsolhatja a sütik automatikus törlését a böngésző leállításakor. Amennyiben a sütiket kikapcsolja, ennek a weboldalnak a működése korlátozott lehet.

 

Google Remarketing / Double Click

A weboldalunk Google Analytics Remarketing funkciókat használ a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközfüggetlen funkcióival együttműködésben. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközfüggetlen funkcióival. Ily módon az Ön egyik eszközén (pl. mobiltelefon) történő korábbi használat és annak böngészési előzményei alapján, érdeklődésre és személyre szabott hirdetési üzenetek jeleníthetők meg az Ön egy másik eszközén (pl. táblagép vagy PC).

Amennyiben hozzájárult, a Google ebből a célból a webes böngészési előzményeit és az alkalmazáson belüli böngészési előzményeit összekapcsolja a Google fiókjával. Ily módon ugyanazok a személyre szabott hirdetési üzenetek jeleníthetők meg minden eszközön, amelyiken Google fiókjával bejelentkezik.

Ennek a funkciónak a támogatására a Google Analytics a Google által jóváhagyott felhasználói azonosítókat gyűjt, amelyeket ideiglenesen összekapcsol a Google Analytics adatainkkal, hogy az eszközfüggetlen hirdetésekhez a célközönséget meghatározza és kialakítsa.

Ön véglegesen kikapcsolhatja az eszközfüggetlen remarketing/célzási funkciót úgy, hogy kikapcsolja a személyre szabott hirdetéseket a Google fiókjában a következő linken keresztül: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google fiókjában gyűjtött adatok gyűjtése kizárólag az Ön hozzájárulásával történik, melyet megadhat vagy visszavonhat a Google-nél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Azon adatgyűjtési folyamatok esetében, amelyek nem lettek összekötve az Ön Google fiókjával (például mert nincs Google fiókja vagy tiltakozott az összekapcsolásuk ellen), az adatgyűjtés a GDPR6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A jogos érdek abból a tényből következik, hogy a weboldal működtetőjének érdeke fűződik a weboldal látogatóinak hirdetési célokból történő anonim elemzéséhez.

További információ és az adatvédelmi szabályok megtalálhatók a Google adatvédelmi szabályzatában a következő oldalon: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Flowplayer

Online ajánlatunk az http://www.flowplayer.com oldalon tárolt videókat tartalmaz, amelyeket közvetlenül a weboldalunkról lehet lejátszani. Ennek az adatkezelésnek a jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünkből járunk el a felhasználói élmény javítása és a szolgáltatásaink optimalizálása érdekében. A Flowplayer AB székhelye Riddargatan 17B, 114 57, Stockholm, Svédország és az Európai Unió adatvédelmi törvényei vonatkoznak rá.

A weboldal használatával a Flowplayer megkapja azt az információt, hogy Ön hozzáfért a weboldalunk adott aloldalához. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy Flowplayer biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelybe Ön belépett, vagy hogy létezik-e ilyen felhasználói fiók. Amennyiben Ön belépett a Flowplayer-be, az adatait közvetlenül a fiókjához társítják. Amennyiben nem szeretné, hogy a Flowplayer-en létező fiókjával összekapcsolják, ki kell lépnie, mielőtt meglátogatja a weboldalunkat. A Flowplayer az Ön adatait felhasználói profilokként tárolja, és hirdetés, piackutatás céljával használja fel, és/vagy azzal a céllal, hogy saját weboldalát az Ön igényeinek megfelelően alakítsa ki. Ilyen értékelés különösen azzal a céllal történik (még a be nem lépett felhasználók esetén is), hogy igényre szabott hirdetést nyújtsanak, és a közösségi hálózat egyéb felhasználóit tájékoztassák az Ön tevékenységeiről a weboldalon. Önnek jogában áll tiltakoznia ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, és a Flowplayer-rel kell kapcsolatba lépnie ezen jogának gyakorlása érdekében.

További információ a Flowplayer általi adatgyűjtés és feldolgozás céljáról és köréről az Adatvédelmi Szabályzatban található. Abban további tájékoztatást kap jogairól és az adatai megvédéséhez szükséges beállításokról: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

Hírlevél

Amennyiben feliratkozik az e-mail hírlevelünkre, az Ön által a hírlevél létrehozásához és küldéséhez megadott adatait, valamint a hírlevelünkre való feliratkozásának bizonyítékát mindaddig kezeljük, amíg le nem iratkozik. Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hírlevél küldéséhez meg kell erősítenie hozzájárulását azzal, hogy a regisztrációt követően Önnek küldött visszaigazoló e-mailben található megerősítő linkre kattint. A megfelelő linkre való kattintást követően feldolgozzuk annak a számítógépnek a nyilvános IP címét, amelyről a linket aktiválták, a kattintás dátumával és időpontjával együtt. Ezt az adatot azért kezeljük, hogy bizonyíthassuk, hogy Ön megerősítette az e-mail hírlevelünk átvételét.

Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdekünk ebben az, hogy teljesítsük a feliratkozásának bizonyítására vonatkozó kötelezettségünket.

Hozzájárulását bármikor jogában áll visszavonni a hírlevélről való leiratkozással. Minden hírlevél végén talál egy linket.

Adatait töröljük, amint leiratkozott a hírlevélről. Azon adatait, amelyekre annak bizonyításához van szükségünk, hogy Ön beleegyezett abba, hogy hírleveleket küldjünk Önnek, azt követően töröljük, hogy a bizonyíték nyújtására szolgáló kötelezettségünk elévülési ideje lejárt.

 

Az adatvédelmi szabályzat módosítása

Ezt az adatvédelmi szabályzatot mindig napra készen tartjuk. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy időről-időre módosítsuk, és az adatainak gyűjtésére, kezelésére vagy használatára vonatkozó módosításokat frissítsük. Az adatvédelmi szabályzat aktuális verziója mindig elérhető a következő címen alpenpharma.hu/hu/privacy-policy-hu.

 

Ha bármilyen kérdése lenne ezen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeinken:

E-mail: data.protection@alpenpharma.com